map markerul. Postępu 3, 02-676 Warszawa
facebook

Zasady prawidłowej obsługi palet wózkiem widłowym

Standaryzacja budowy i parametrów palet drewnianych EPAL ma służyć uskutecznianiu procesów logistycznych, aby ich obsługa na każdym etapie transportowania czy składowania była łatwa i bezpieczna. Zarówno wózki widłowe spalinowe czy elektryczne, jak i ręczne wózki paletowe są stosowane w magazynach oraz podczas przenoszenia i załadunku palet, a ich konstrukcja jest ściśle dostosowana do budowy drewnianych platform. W zależności od rodzaju wózków, do ich obsługi wymagane są różne umiejętności od operatorów i znajomość podstawowych zasad obsługi palet drewnianych.

 

Kto może obsługiwać wózek widłowy?

Wózek widłowy mogą obsługiwać jedynie osoby, posiadające uprawnienia na wózki widłowe UDT. Dokument ten potwierdza zdanie państwowego egzaminu, organizowanego przez Komisję Dozoru Technicznego i jest on honorowany na terenie całego kraju. Osoba, która ubiega się o takie uprawnienia, musi być pełnoletnia i nie może posiadać jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych do obsługi wózka widłowego (np. duża wada wzroku lub epilepsja).

 

Najważniejsze zasady obsługi wózka widłowego

Od osoby obsługującej wózek widłowy oczekuje się przede wszystkim umiejętności szybkiej i rozsądnej oceny sytuacji, aby uniknąć niebezpiecznych i ryzykownych działań. To niezwykle ważne w kontekście podstawowych zasad BHP zarówno pod kątem operatora, jak i jego współpracowników. Zanim paleta zostanie podniesiona, należy zwrócić uwagę, czy jest poprawnie umieszczona na widłach wózka. Nie można dopuścić do sytuacji, gdy waga przewyższa nominalny udźwig urządzenia, gdyż zagraża to stabilności unoszenia, przy czym środek ciężkości ładunku powinien być ulokowany na środku drewnianej palety EPAL. Podczas poruszania się wózkiem należy ustawić widły do pozycji transportowej, a w trakcie jazdy po pochyłej powierzchni - trzeba odwrócić się przodem wózka wraz z ładunkiem w kierunku wzniesienia. Po wykonaniu wyznaczonego zadania, w celu opuszczenia pojazdu, należy pamiętać o wyłączeniu silnika - nawet, jeśli operator ma zamiar później kontynuować pracę.

 

Prawidłowe przenoszenie palet drewnianych

Przenoszenie palet drewnianych, które są zwykle obciążone nawet kilkutonowymi ładunkami, i manewrowanie nimi wymaga nie tylko umiejętności, ale i odpowiedzialnego podejścia. To nie tylko zatem kwestia obsługi urządzenia, ale również zdolność szacowania odległości, umiejętność koncentrowania się na wymagającym zadaniu bez względu na presję czasu, a także dokładność wykonywania wszystkich czynności. 


Pobieranie ładunku, ustawionego na palecie, wymaga podjechania do niego przodem i ustawienia wideł do pozycji transportowej. Rozstaw i wysokość wideł powinny być dostosowane do wymiarów danej palety, pozwoli to na bezproblemowe wsunięcie wideł pod ładunek i bezpieczne uniesienie go oraz przeniesienie w wybrane miejsce. 

 

Prawidłowy rozładunek palet drewnianych

Po bezpiecznym przeniesieniu europalety z ładunkiem, można przystąpić do jej rozładunku, pamiętając aby bezwzględnie zatrzymać wcześniej pojazd w wyznaczonym miejscu. Aby rozładować towar, należy unieść widły na potrzebną wysokość (na przykład do wysokości danego poziomu regału) i ostrożnie się zbliżyć do miejsca rozładunku. Zanim przystąpimy do rozładowania palety, można delikatnie przechylić do przodu maszt, a następnie lekko opuścić widły, które po skończonym rozładunku powinny wrócić do ustawienia w pozycji transportowej.