map markerul. Postępu 3, 02-676 Warszawa
facebook

W jaki sposób działają skupy palet?

Palety drewniane są podstawowym elementem we wszystkich niemal procesach logistycznych, realizujących zarówno handel krajowy, jak i międzynarodowy. Na rynku można znaleźć wiele rodzajów palet, różniących się między sobą przede wszystkim wymiarami. Uszkodzone lub zużyte opakowania nie zawsze muszą trafić do utylizacji, jeśli ich stan na to pozwala - mogą zostać oddane do skupu palet.

 

Czym jest skup palet?

Zakup nowych palet wiąże się z większym wydatkiem w porównaniu z zakupem palet używanych, których stan nie odbiega od przyjętych norm. Gdyby przedsiębiorca za każdym razem, gdy ma dostarczyć wyprodukowany towar, musiałby kupować nowe palety, cały biznes przestałby się dość szybko kalkulować. Naprawione palety ponownie zyskują zdolność do maksymalnego obciążenia i zachowują całkowitą nośność, mieszczącą się w granicach norm. Bardzo wiele firm, oferujących sprzedaż palet drewnianych, dodatkowo prowadzi również skup palet będących wcześniej w użyciu. Przyjmowane są zarówno europalety, jak i palety przemysłowe czy palety nietypowe, pod warunkiem jednak że posiadają niewielkie uszkodzenia, podlegające naprawie. Skupy posiadają często własne warsztaty, umożliwiające przeprowadzenie profesjonalnej naprawy uszkodzonych palet, a także własne suszarnie, w których zawilgocone drewno zostaje dokładnie osuszone w wysokiej temperaturze. Dzięki tym wszystkim zabiegom, palety używane które z różnych przyczyn wypadły z obiegu, zyskują nowe życie i stają się znowu pełnowartościowym opakowaniem, spełniającym wszystkie wymagania. To nie tylko opłacalne podejście z perspektywy ekonomii, ale również ze względu na aspekty ekologiczne.

 

Jakie palety są przyjmowane w skupie palet?

W skupach palet przyjmuje się w zasadzie wszystkie rodzaje palet drewnianych, urzeczywistniających procesy logistyczne i magazynowe. Najpopularniejsze z nich, europalety, są wykonane według określonych wymogów, podlegających normom przewidzianym w ustawie. Ich wymiary są dzięki temu ustandaryzowane i wynoszą 1200x800 mm, podobnie jak konstrukcja i ilość wszystkich elementów, łącznie z gwoździami. Łatwo je poznać po oznaczeniu wypalonym na wsporniku, prezentującym kod literowy EUR lub EPAL. Równie dużym zainteresowaniem w skupach palet cieszą się palety przemysłowe, znajdujące zastosowanie głównie w realizacji procesów magazynowych, w tym w przemieszczaniu towarów w firmach produkcyjnych i logistycznych. W ofercie skupu palet można również znaleźć palety nietypowe, czyli opakowania których wymiary i konstrukcja zostały dostosowane do konkretnego zamówienia Klienta i odpowiadają potrzebom konkretnej produkcji.

Wszystkie palety używane klasyfikuje się za pomocą trzech kategorii, przyjmując za główny wyznacznik ich stopień zużycia. Do kategorii pierwszej zaliczane są palety drewniane w bardzo dobrym stanie technicznym, noszące nieliczne ślady użytkowania. W przypadku palet kategorii drugiej, mamy do czynienia z opakowaniami, na których ślady zużycia są mocniej widoczne, choć nadal nadają się do użytku. Palety trzeciej kategorii noszą bardzo wyraźne ślady zużycia, mimo że ich konstrukcja wciąż jest stabilna i bezpieczna.

Do zadań skupu palet należy odkupywanie używanych palet (z uwzględnieniem ich stanu), przechowywanie i segregacja na kategorie według stopnia zużycia. Opakowania, niespełniające określonych warunków (których stan nie pozwala na naprawę i ponowne wprowadzenie do obrotu), nie nadają się do dalszej eksploatacji i powinny zostać zutylizowane.