map markerul. Postępu 3, 02-676 Warszawa
facebook

Przechowywanie palet drewnianych na regałach dynamicznych

Regały paletowe pełnią fundamentalną funkcję w każdym magazynie, wpływając również na efektywność procesów logistycznych. Rozsądne rozplanowanie przestrzeni magazynowej pozwala na ergonomiczne korzystanie z pomieszczeń magazynowych, w których składowane są towary o różnych gabarytach, właściwościach i wadze. W związku z tym, regały magazynowe muszą być stabilne, ale i funkcjonalne, a ich konstrukcja powinna umożliwiać obsługiwanie przechowywanych na nich palet EPAL.

 

Funkcjonalność regałów dynamicznych

Regały dynamiczne to inaczej regały ruchome, posiadające w swojej konstrukcji element jezdny. Poruszają się najczęściej po specjalnie do tego przystosowanych szynach, dzięki czemu procesy magazynowe stają się sprawniejsze i efektywniejsze. Są one szczególnie przydatne na niewielkich powierzchniach magazynowych, pozwalając zyskać dodatkową przestrzeń. Charakteryzują się dużą stabilnością, którą zapewniają im pionowe słupy połączone trawersami lub wspornikami, na których przechowuje się palety z ładunkiem, a ustawione w rzędach tworzą ciągi regałowe.

 

Regały przesuwne

Regały przesuwne to rodzaj regałów jezdnych, poruszających się po szynach. Taki system magazynowania pozwala na maksymalne wykorzystanie powierzchni magazynu. Mobilne platformy można dowolnie przesuwać, aby umożliwić swobodny dostęp do towarów umieszczonych na europaletach. Ma to szczególne znaczenie w przypadku dużej rotacji towarów i przy składowaniu ładunków o krótkim terminie ważności. Aby dostać się do konkretnej palety, wystarczy przesunąć wybrany ciąg regałów za pomocą automatycznego panelu. Powstała w ten sposób alejka umożliwia operatorowi wjazd wózkiem widłowym. Minusem tego rozwiązania może się okazać dość wysoki koszt montażu systemu czy nieco dłuższy czas załadunku i wyładunku palety.

 

Regały wjezdne

Regały wjezdne tworzą korytarze, przez które mogą się przemieszczać tylko wózki widłowe. Podobnie jak regały przesuwne, również i to rozwiązanie pomaga wykorzystać w sposób maksymalny przestrzeń magazynową. Ze względu na brak elementów jezdnych, system nie jest narażony na jakiekolwiek awarie. Jedynym minusem może się jednak okazać brak swobodnego dostępu pracowników magazynu do składowanych na paletach EPAL ładunków, a także dość skomplikowany i wymagający montaż.

 

Regały przepływowe

Profile regałów przepływowych są wyposażone w wałkowe bieżnie, dzięki którym drewniane palety wraz z ładunkiem są transportowane za sprawą sił grawitacyjnych. W efekcie, załadowana paleta może się przemieszczać z punktu załadunku do punktu rozładunku. To doskonałe rozwiązanie szczególnie do magazynów farmaceutycznych, spożywczych czy chemicznych, odznaczających się dużym przepływem towarów o różnych wymaganiach co do sposobu i okresu składowania.