map markerul. Postępu 3, 02-676 Warszawa
facebook

Palety w transporcie i magazynowaniu

Grupowanie towarów na palecie pozwala otrzymać pojedynczy ładunek, który łatwo przenieść przy użyciu wózka widłowego lub przetransportować wybranym środkiem transportu. Taki sposób grupowania i składowania towarów ułatwia realizację wszystkich procesów logistycznych, zapewniając bezpieczne warunki przechowywania ładunku w czasie magazynowania lub transportu.

 

Rodzaj produkcji a paleta

Dzięki specjalnej konstrukcji, palety drewniane umożliwiają sprawny załadunek towaru, jego magazynowanie oraz transport. Dostępne rodzaje palet różnią się między sobą przede wszystkim parametrami, konstrukcją, a także sposobem produkcji. Wszystkie te cechy wpływają na nośność i ładowność platformy, a tym samym na możliwości załadunku. Największą popularnością od ponad pół wieku cieszą się palety drewniane, które w zależności od budowy dzielą się na europalety, palety przemysłowe i palety niestandardowe. To, który rodzaj palet wybierze przedsiębiorca, zależy od przyjętego w jego przedsiębiorstwie systemu składowania i rodzaju używanych urządzeń transportu bliskiego, a także od typu produkcji i warunków określonych przez dostawców. 

W Polsce i transporcie międzynarodowym najczęściej spotykane są europalety z charakterystycznym oznaczeniem EPAL, umieszczonym na wsporniku, które dzięki standaryzacji budowy i wymiarów - sprawdzają się w każdym magazynie, a ich stosowanie pozwala na ergonomiczne magazynowanie. Specjalna konstrukcja europalety umożliwia również łatwe transportowanie ładunku z użyciem wózków widłowych, a także sprawny załadunek i niewymagający rozładunek. 

 

Paletyzacja w praktyce

W procesie paletyzacji niezwykle ważne znaczenie ma odpowiednie ułożenie towaru i rozmieszczenie ładunków, od którego zależy w jakim stopniu będą one chronione w czasie transportu lub w trakcie przechowywania. Sprzęt AGD, silniki, opakowania z chemią gospodarczą, częściami mebli czy z artykułami spożywczymi to tylko niektóre przykłady ładunków, które mogą być umieszczone na palecie. Różnią się między sobą masą, gabarytami czy wymaganiami co do warunków przechowywania i z tego względu wymagają często szczególnej uwagi i dodatkowego zabezpieczenia. Należy przy tym zwrócić uwagę na właściwe rozmieszczenie środka ciężkości - stabilność palety wraz z ładunkiem będzie największa, jeśli środek ciężkości ładunku będzie znajdował się w tym samym miejscu co środek ciężkości palety (miejsce przecięcia się przekątnych). Oprócz równomiernego ułożenia ładunku na platformie, równie ważne jest zatem jego zabezpieczenie, na przykład za pomocą folii stretch lub taśmy, aby ułożone na palecie towary nie ześlizgnęły lub aby palety ustawione jedna na drugiej nie przewróciły się.

 

Zalety przechowywania towarów na paletach

Przechowywanie i magazynowanie ładunków na paletach to same korzyści dla przedsiębiorcy i dostawcy. Palety drewniane, a szczególnie europalety, są standardową jednostką ładunkową w magazynach. Ich stosowanie oznacza przede wszystkim znacznie bardziej wydajny załadunek i rozładunek towarów i ich sprawniejszy przepływ w magazynie. Przechowywany na paletach towar może być łatwo transportowany, rozładowywany i załadowywany za pomocą wózka widłowego i innych systemów rozładunku i załadunku. Takie rozwiązanie gwarantuje większe bezpieczeństwo pracy personelu magazynu oraz bezpieczeństwo podczas transportu, a także lepszą kontrolę stanu zapasów i wreszcie optymalne wykorzystanie przestrzeni magazynowej.