map markerul. Postępu 3, 02-676 Warszawa
facebook

Palety EPAL a palety UIC - różnice, podobieństwa i wymienność

Europalety są najczęściej używanym rodzajem palet drewnianych do transportowania ładunków w ruchu kołowym, a także do przechowywania towarów w magazynach i składach na całym świecie. Za ich popularnością stoi duża funkcjonalność, wytrzymałość i standaryzacja wymiarów. W obrocie towarowym możemy się spotkać z dwoma rodzajami europalet, z oznaczeniem EPAL lub z oznaczeniem UIC. Jakie są między nimi różnice, gdzie znajdują zastosowanie i czy mogą występować wymiennie?

 

Palety EPAL a UIC

Palety EPAL mogą być wytwarzane wyłącznie przez producentów, którzy wcześniej otrzymali odpowiednią licencję, przyznawaną przez European Pallet Association. Oznacza to w praktyce, że kwestie ich wymiarów i konstrukcji są ustawowo regulowane i podlegają normie EN-13698-1. Dotyczy to kolejno - wymiarów, ładowności, sposobu montażu, gatunku i jakości drewna, przygotowania oraz sposobu znakowania. Obowiązujące od ponad 60 lat przepisy niewiele się zmieniły, a ewentualne poprawki czy zmiany były wprowadzane w celu dostosowania się do aktualnych realiów związanych z postępem technicznym. Wszystkie pozostałe palety, które nie spełniają tej normy, nie są europaletami i nie mogą zostać wprowadzone do obiegu jako takie. Konstrukcja europalety jest zatem ściśle określona i zakłada, że każda paleta EPAL składa się z 11 desek i 9 klocków stanowiących właściwe wsporniki, połączonych 78 gwoździami.


Produkcja palet UIC (skrót od Union Internationale des Chemins de fer) podlega z kolei Kodeksowi UIC 435, który dokładnie precyzuje ich przeznaczenie. Ten rodzaj opakowań jest przeznaczony do transportu ładunków w przewozach kolejowych i od jakiegoś czasu nie może być użyty w transporcie drogowym. Wykonane są z grubych i wytrzymałych desek o grubości 22 mm i mimo że mogą występować w różnych wariantach rozmiarowych, ich standardowy wymiar to 800x1200x144 mm. Swoją budową zasadniczo nie różnią się od palet EPAL, mają podobną konstrukcję, wymiary i nośność. Łatwo je poznać po logo EUR umieszczonym na lewym wsporniku.


Czy palety EPAL i UIC są wymienne?

Jeszcze kilka lat temu dostawcy i właściciele certyfikowanych palet EPAL mogli je używać wymiennie z paletami UIC, co było efektem porozumienia między organizacjami certyfikującymi palety. Było to spore ułatwienie dla przedsiębiorców, którzy nie musieli ograniczać się do jednego typu palet. Od roku 2017 obowiązująca dotychczas umowa została zerwana, co spowodowało automatycznie zmianę przepisów i sposób klasyfikowania palet drewnianych. Jednocześnie organizacja EPAL ogłosiła rekomendację wymienności palety UIC EUR z paletą EPAL do 31 grudnia 2021 roku, po upływie tego okresu przejściowego wymienność tych dwóch rodzajów opakowań- niezależnie od konfiguracji - nie jest możliwa. Dla przedsiębiorców zmiana ta oznacza konieczność właściwej segregacji palet i wydawanie ich ściśle zgodnie z przeznaczeniem i oznakowaniem.