map markerul. Postępu 3, 02-676 Warszawa
facebook

Odzysk palet w branży budowlanej

W branży budowlanej jest bardzo duże zapotrzebowanie na opakowania do transportu i przechowywania materiałów budowlanych. Ze względu na różne gabaryty ładunków, znacznie częściej niż w innych branżach przemysłowych wykorzystuje się palety niestandardowe, czyli produkowane na specjalne zamówienie pod konkretny wymiar. Ich ponowne wykorzystanie może zostać zrealizowane w określonych przypadkach, a zysk dla przedsiębiorcy z takiego rozwiązania może być bardzo wysoki.

 

Na czym polega odzysk palet?

Zdarza się że palety, które wypadły z obiegu z powodu zużycia lub niestandardowych wymiarów, zalegają na składzie dystrybutora lub trafiają do pojemnika na odpady przy magazynie czy na placu budowy. W wielu przypadkach, po profesjonalnej naprawie lub odświeżeniu palety drewniane mogą zostać ponownie użyte w procesach logistycznych. Spore problemy dla odbiorcy towaru mogą nastręczać palety niestandardowe, których budowa i specyfikacja są nietypowe, dlatego wydawać by się mogło że najłatwiejszym rozwiązaniem byłoby ich usunięcie wraz z innymi odpadami budowlanymi. Faktycznie, dla odbiorcy mogą one okazać się bezużyteczne, jednak w magazynie producenta mogą zostać ponownie wykorzystane do transportu. Jeśli zostaną przetransportowane do dystrybutora, po przeprowadzeniu koniecznych napraw, będą mogły wrócić do obiegu. Do dystrybutora właśnie należy obowiązek sprawdzenia ich stanu technicznego i - w razie potrzeby - naprawienia i doprowadzenia do stanu pierwotnego. Odzysk palet drewnianych pozwala przedsiębiorcy zaoszczędzić nawet połowę kosztów, a dodatkowo przyczynia się do redukcji dwutlenku węgla.

 

Znaczenie opakowań zwrotnych

Powrót opakowań do ponownego obrotu, w tym palet drewnianych, przekłada się na realne korzyści finansowe w łańcuchu dostaw, ale również ma ogromne znaczenie dla ochrony środowiska. Mniejsze zapotrzebowanie na nowe palety drewniane oznacza zmniejszenie zużycia surowców naturalnych, potrzebnych do produkcji nowych palet. To z kolei przekłada się bezpośrednio na ograniczenie śladu węglowego i emisji dwutlenku węgla ponad dwukrotnie. Daje to również realne oszczędności producentom towarów, którzy w procesach logistycznych mogą wykorzystać użyte wcześniej opakowania. To ważna zaleta odzysku opakowań w kontekście rosnących cen zakupu nowych palet. Należy przy tym pamiętać, że odpowiedzialność za stan palet spoczywa na producencie, dlatego w jego interesie leży regularna konserwacja i - w razie konieczności - naprawa użytkowanych europalet i palet nietypowych.

 

Zanim wdrożysz odzysk palet

Zanim przedsiębiorca zdecyduje się na odzyskiwanie palet użytych w procesach logistycznych, powinien przeanalizować swoje potrzeby w kontekście produkcji i używanych opakowań. To niezwykle ważne, aby palety usprawniające łańcuch dostaw były dobrej jakości i wykonane z trwałych materiałów. Zminimalizuje to bowiem ryzyko ich poważnego uszkodzenia, które ze względu na brak możliwości naprawienia definitywnie wykluczyłoby opakowanie z obrotu. Warto też przeanalizować siatkę dostaw pod kątem ich regularności i częstotliwości, dzięki czemu można będzie określić przybliżoną kwotę oszczędności i opracować najkorzystniejszy model odzysku palet.