map markerul. Postępu 3, 02-676 Warszawa
facebook

Na jakie szkodniki są narażone palety drewniane?

Niewłaściwie zabezpieczone lub przechowywane w niekorzystnych warunkach palety drewniane są w sposób naturalny narażone na różnego rodzaju zniszczenia. Działanie wilgoci i skrajnych temperatur to nie jedyne czynniki, zagrażające strukturze drewna, równie niebezpieczne mogą okazać się owady. Jak rozpoznać zaatakowane przez szkodniki palety drewniane i które gatunki stanowią największe zagrożenie?

 

Szkodniki a palety drewniane

Drewno pełni ważną funkcję w bytowaniu i rozmnażaniu się szkodników, zapewniając im schronienie i pożywienie, a także idealne warunki do rozwoju. Z tego względu, palety drewniane - wykorzystywane powszechnie w wielu gałęziach przemysłu - stają się często celem ataku tych owadów. Jeśli drewno nie jest odpowiednio zabezpieczone lub niewłaściwie przechowywane, szkodniki mogą w bardzo krótkim czasie rozprzestrzenić się na pozostałe elementy drewniane. Niszczą drewno stopniowo, zaczynając od wydrążenia niewielkich dziur i wgryzając się dalej w głębszą strukturę drewna. Po przedostaniu się do wnętrza, dorosła samica składa jaja, z których wkrótce wylęgają się larwy. Dla niektórych gatunków szkodników drewno jest wyłącznie miejscem schronienia, jednak dla większości staje się również pożywieniem. Mechaniczne uszkodzenie drewna powoduje już samo wgryzanie się owada w głębsze słoje, natomiast pobieranie składników odżywczych przez larwy dopełnia całego dzieła zniszczenia. Zarówno pierwszy, jak i drugi rodzaj ingerencji w strukturę drewna, stanowi ogromne zagrożenie dla jego struktury.  Na początku aktywności owadów, zniszczenia są zwykle niewielkie, jednak z czasem mogą doprowadzić do całkowitego zniszczenia surowca. W efekcie, drewno zaczyna tracić swoje właściwości i walory użytkowe, przez co staje się zupełnie niezdatne do użytku.

 

Jak rozpoznać zaatakowane drewno?

W Polsce można spotkać aż kilkadziesiąt gatunków owadów, określanych jako szkodniki drewna. Ich główne środowisko bytowania to las, jednak mogą być przetransportowane wraz ze ściętym drewnem do zakładu przetwórstwa, a dalej w postaci gotowych produktów do przedsiębiorstw, hurtowni i magazynów, gdzie mogą dalej się rozwijać i atakować kolejne drewniane materiały.

Zaatakowane przez szkodniki europalety czy palety przemysłowe można poznać po bardzo charakterystycznych otworach w drewnie czy drobnych trocinach wypadających z wydrążonych dziur i tworzących niewielkie kopce. Kolejnym sygnałem są również odgłosy drążenia, słyszalne przede wszystkim w nocy - w czasie największej aktywności owadów, a także obecność żywych lub martwych osobników w pobliżu przechowywanych palet.

 

Czym jest fumigacja palet?

Pojęciem fumigacji określa się skomplikowany proces, którego celem jest zwalczanie szkodników, bytujących w strukturze drewna. Do jego przeprowadzenia konieczne jest zastosowanie substancji chemicznych w postaci gazu, pary lub dymu, określanych ogólną nazwą - fumiganty. Fumigacja jest niezwykle skuteczna i przynosi długotrwałe efekty, nie niszcząc przy tym i nie zatruwając odkażanego materiału. W celu zwalczania powszechnego problemu szkodników atakujących drewno, w obrocie międzynarodowym używane są wyłącznie europalety fumigowane, spełniające wymagania standardu fumigacji ISPM 15. Takie rozwiązanie przyczynia się do zapobiegania rozprzestrzeniania się szkodników z innych ekosystemów i ochrony żywych drzew przed ich ekspansją.