map markerul. Postępu 3, 02-676 Warszawa
facebook

Zużyte palety - naprawa czy utylizacja?

Palety to drewniane platformy znajdujące zastosowanie w przemyśle, a także w logistyce. Pomagają usprawnić łańcuch dostaw, zarówno na poziomie przechowywania w magazynach, jak i podczas transportu ładunków. Palety chronią transportowany na nich towar przed uszkodzeniem, zapewniają również bezpieczeństwo pracy osobom realizującym dany transport. Warunkiem bezpieczeństwa pracy jest jednak bardzo dobry stan techniczny palet. Nadmierna eksploatacja w naturalny sposób przyczynia się do ich zużycia.


Szerokie zastosowanie palet

Ciężko sobie wyobrazić funkcjonowanie jakiejkolwiek firmy transportowej czy logistycznej bez zastosowania palet. Magazyny, składy, sklepy wielkopowierzchniowe, hurtownie to miejsca, w których przenoszenie, ustawianie i przewożenie ładunków o różnej masie wpisane są w codzienny harmonogram. Europalety są wykonane z impregnowanego drewna i mają specjalną konstrukcję, która zapewnia im stabilność i trwałość, a także sporą nośność - do 1000 kg. Ich przeznaczenie sprawia, że są one narażone na systematyczne obciążenia i z tego względu, po pewnym czasie ulegają zniszczeniu i zużyciu. Zdarza się jednak, że uszkodzenia nie są na tyle duże, aby paletę wykluczać z obrotu. Drewno jest materiałem bardzo trwałym i podatnym na naprawy i renowację, dlatego zamiast utylizować uszkodzoną paletę, można ją wymienić na produkt pełnowartościowy w profesjonalnej firmie, zajmującej się sprzedażą nowych i używanych palet.


Kiedy palety można naprawiać?

Naprawa palet lub ich sprzedaż do punktu skupu to zdecydowanie działanie w duchu ekologii i poszanowania środowiska naturalnego. Często wystarcza wyłącznie drobna naprawa, polegająca na wymianie uszkodzonych elementów i likwidacji obluzowań przez wbicie dodatkowych gwoździ. Naprawiona w ten sposób paleta wraca do obiegu i może być ponownie użyta.

Na rynku bardzo prężnie działają firmy, zajmujące się skupem uszkodzonych lub zużytych palet w celu ich naprawy i renowacji, a następnie sprzedaży jako palety używane. Klienci dostają też możliwość wymiany palet uszkodzonych na nowe za określoną dopłatą. Warto zaznaczyć, że naprawa uszkodzonych palet może być realizowana wyłącznie przez licencjonowane firmy, które na co dzień świadczą podobne usługi. Te profesjonalne zakłady odpowiadają za jakość swoich usług i gwarantują odpowiednią wytrzymałość i stabilność naprawionej palety. Kwestia jakości naprawy jest kluczowa dla bezpieczeństwa pracy, wszelkie pęknięcia na powierzchni palety pod ciężarem transportowanego ładunku mogą spowodować niewyobrażalne konsekwencje dla zdrowia i życia pracowników, realizujących transport.


Utylizacja palet

Jeśli uszkodzenie palety jest na tyle rozległe lub jej stan jest na tyle zły, naprawa nie przyniesie pożądanych rezultatów. Może to wynikać z różnych przyczyn, takich jak trwałe uszkodzenie mechaniczne, zalanie olejem lub farbą, kiedy struktura drewna ulega trwałemu zniszczeniu. Zgodnie z przepisami prawnymi każda trwale uszkodzona paleta drewniana musi zostać poddana utylizacji. Odpowiednie zapisy ustawy o odpadach dokładnie opisują postępowanie z odpadami opakowaniowymi, jakimi są palety drewniane. Ich utylizacją zajmują się skupy odpadów drewnianych, które muszą mieć zezwolenie na prowadzenie takiej działalności. Oddając uszkodzoną paletę drewnianą do recyklingu, dostaje się specjalny dokument, który potwierdza ten fakt. Posiadanie takiego dokumentu zwalnia firmy z obowiązku zapłaty podatku na cele ochrony środowiska.