map markerul. Postępu 3, 02-676 Warszawa
facebook

W jaki sposób potwierdzić oryginalność palety?

Palety EPAL są jednym z najchętniej stosowanych rozwiązań, usprawniających funkcjonowanie łańcucha dostaw. Ich parametry są w pełni standaryzowane, co oznacza że spełniają obowiązujące normy. Łatwo je rozpoznać po charakterystycznym symbolu na wsporniku. Wątpliwości co do jakości produktu i ich legalności mogą jednak dotyczyć palet z puli palet wymiennych, których właścicielem jest operator konkretnego poolu.


W trosce o bezpieczeństwo w obrocie paletami, na zlecenie Europejskiej Organizacji Paletowej EPAL przeprowadzane są co jakiś czas audyty, mające na celu eliminację z rynku nieoryginalnych palet i podwyższenie jakości tych, które są produkowane. Wszelkie nieprawidłowości zgłasza się również policji. 


Rodzaje palet EPAL

Podstawowym rodzajem palety w obrocie jest paleta drewniana płaska wymienna (wielokrotnego użytku) z bardzo charakterystycznym symbolem EUR. To oznaczenie gwarantuje jakość produktu i bezpieczeństwo jego użytkowania. Kwestionowanie jakości palet może mieć miejsce zarówno na poziomie dostaw towarów (odmowa przyjęcia dostaw na paletach, które zdaniem odbiorcy nie spełniają wymogów jakości), jak i w obrocie wewnętrznym przez nałożenie kar na osoby odpowiedzialne za używanie palet, które nie spełniają obowiązujących norm.


Wśród palet EPAL możemy wyróżnić kilka rodzajów:

 • paleta EPAL 1 - paleta drewniana wielokrotnego użytku o wymiarach 800x1200 mm. Spełnia ona wymagania zawarte w Karcie UIC 435-2, dotyczące użytego surowca, wymiarów i zastosowanej konstrukcji. Palety EPAL 1 mogą mieć następujące oznaczenia - EPAL, UIC, a także oznaczenie uprawnionych kolei.
 • paleta EPAL 2 - paleta drewniana wielokrotnego użytku o wymiarach 1200x1000 mm. Stosuje się w niej poprzeczny układ desek górnych i płóz. Jej parametry również określa Karta UIC 435-2. Palety EPAL 2 mogą mieć oznaczenie EPAL lub symbol uprawnionych kolei.
 • paleta EPAL 3 - paleta drewniana wymienna o wymiarach 1000x1200 mm. Cechuje ją wzdłużny układ desek i płóz. Odpowiada normom określonym w Karcie UIC 435-2. Palety EPAL 2 mogą mieć oznaczenie EPAL lub symbol uprawnionych kolei.
 • paleta Epal 6 - paleta drewniana wymienna o wymiarach 800x600 mm, wykonana zgodnie z wymaganiami zawartymi w Karcie UIC 435-2. Palety EPAL 2 mogą mieć oznaczenie EPAL lub symbol uprawnionych kolei.
 • paleta EPAL 7 - paleta drewniana do wielokrotnego użytku z metalowymi wspornikami. Ma wymiary 800x600 mm i spełnia normy określone w Karcie UIC 435-2.

 

Inne rodzaje palet

Do realizacji założeń łańcucha dostaw funkcjonują również inne rodzaje palet, które nie zalicza się do palet EPAL, co oznacza, że nie są one certyfikowane. Wśród nich często spotyka się: 

 • półpaletę o wymiarach 800x600 mm;
 • ćwierćpaletę o wymiarach 400x600 mm, stosowaną często do ekspozycji towaru na powierzchni sklepowej, czy tworzenia stoisk promocyjnych podczas targów;
 • paletę DHP o wymiarach 800x600 mm, której konstrukcję tworzy 7 desek górnych i 3 płozy, a także 6 stalowych wsporników. Posiada cztery wejścia na widły wózka widłowego, a jej nośność wynosi maksymalnie 0,5 t;
 • palety białe, czyli jednorazowe palety;
 • palety kolorowe, które najczęściej występują w kolorze niebieskim lub czerwonym. Są one własnością pooli paletowych, czyli firm oferujących najem palet.

 

Oznaczenia palet

Legalność palet określa się na podstawie norm zawartych w Kartach UIC (dotyczy palet produkowanych do lutego 2017 r.), a także na podstawie standardu FAO/IPPC/ISPM 15 i Unijnej Normy EN-13698-1. O ich autentyczności świadczą określone oznaczenia, które powinny być umieszczone na wspornikach:

 • oznaczenie EPAL - umieszczone na lewym wsporniku;
 • oznaczenie informacyjne - znajduje się na środkowym wsporniku i zawiera numer producenta EPAL, rok i miesiąc produkcji oraz potwierdzenie obróbki fitosanitarnej;
 • klamra i gwóźdź - wyłącznie licencjonowane produkty, dodatkowo gwóźdź posiada specjalne oznaczenie na główce. W przypadku naprawy palety, konieczne jest umieszczenie gwoździa naprawczego w celu jej recertyfikacji;
 • oznaczenie EUR - dotyczy wyłącznie palet produkowanych do lutego 2017 r.