map markerul. Postępu 3, 02-676 Warszawa
facebook

Jak poznać, że paleta jest wysokiej jakości?

Palety drewniane są powszechnie znanym i stosowanym narzędziem w łańcuchu dostaw, ułatwiającym realizację jego procesów i celów. Transportowane i przechowywane na nich towary mają różny ciężar i różne gabaryty, dlatego zarówno wymiary, jak i nośność palet powinny odpowiadać pewnym standardom. Palety, posiadające odpowiednie certyfikaty i odpowiadające określonym normom odznaczają się najwyższą jakością, a także gwarantują bezpieczeństwo ich użytkowania na każdym etapie łańcucha dostaw.


Wymiary palet

Rozmiar palety powinien być adekwatny do transportowanych i przechowywanych na niej ładunków. Niedopasowanie palety do ich wymiarów może skutkować ryzykiem uszkodzenia lub zniszczenia towaru w czasie transportu, może również stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia osób obsługujących dostawę lub pracowników magazynu.

Istnieje kilka rodzajów palet drewnianych, a wśród nich największą popularnością cieszy się europaleta, znana też pod nazwą palety EPAL lub palety EURO. To drewniana płaska platforma o typowych wymiarach 800x1200x144 mm. Jej parametry są w pełni standaryzowane, dzięki czemu świetnie się sprawdza w magazynach i halach produkcyjnych różnych wielkości, niezależnie od miejsca na świecie. Co więcej, są one projektowane konkretnie pod ten typ palet. Wymiary i konstrukcja palet EPAL pasuje też do wszystkich rodzajów wózków widłowych, co czyni z nich produkt uniwersalny.


Nośność palet

To bardzo ważny parametr ze względu na przeznaczenie palet, które należy obciążać, uwzględniając stosunek masy do transportowanego ładunku. To przede wszystkim kwestia bezpieczeństwa towarów i osób je obsługujących. Zasadniczo, palety są przeznaczone do przewożenia umiarkowanie ciężkich ładunków, chociaż wiele zależy od ich rozmiarów. Jeśli przeciętna paleta waży około 25 kg, jej nośność może wynosić nawet 5000 kg, przy czym wiele zależy od sposobu rozłożenia ładunku.


Konstrukcja palet

Konstrukcja palet drewnianych może się różnić, w zależności od branży którą obsługuje, a także rodzaju ładunku, który ma być na niej transportowany. Często palety są projektowane na specjalne zamówienie do przechowywania określonego rodzaju ładunków i do zastosowania na konkretnej linii produkcyjnej danego przedsiębiorstwa.

Palety, których wymiary i cechy są normalizowane konkretnymi przepisami nazywane są europaletami. Ta standaryzacja jest podyktowana potrzebą bardziej optymalnego wykorzystania dostępnej przestrzeni magazynowej i usprawnienia procesów logistycznych. Wymagania konstrukcyjne europalet EPAL określa norma europejska UNE-EN 13698-1, na podstawie której powinny one mieć stałe wymiary 1200x800 mm. Dla ich konstrukcji charakterystyczne są skosy w czterech rogach i ostre górne krawędzie fazowanych prowadnic, co ma ułatwić wyciąganie magazynowanych palet za pomocą wideł wózka widłowego.


Jakość użytych materiałów

Jakość użytych materiałów do wykonania palety ma fundamentalne znaczenie. Zastosowanie tańszych materiałów, niespełniających podstawowych norm, może skutkować pękaniem desek pod dużym naciskiem. Z tego względu, zarówno podstawa, jak i deski muszą być wystarczająco mocne i mieć spójną strukturę. Bardzo ważna jest kwestia użytego drewna - palety najwyższej jakości produkuje się zwykle z sosny lub świerku i poddaje się specjalnej obróbce. Ważny jest również sposób składowania drewna, z którego wykonuje się palety, a także warunki przechowywania gotowych palet - powinny to być pomieszczenia zadaszone, w których panuje niska wilgotność i jest zagwarantowany odpowiedni przepływ powietrza. O jakości palet świadczy również certyfikat fitosanitarny IPPC (ISPM15), który jest wymagany w wielu obszarach działalności i umożliwia eksportowanie towarów poza kraje Unii Europejskiej.