map markerul. Postępu 3, 02-676 Warszawa
facebook

Dlaczego niektóre palety EUR mają zamalowane klocki?

Klocki malowane są wówczas gdy paleta euro nie spełnia norm oryginalności. Malowanie klocków przez różne podmioty używające drewnianych platform ma na celu wyłączenie palety podrobionej z obiegu oryginalnych palet euro. Palety z zamalowanymi wspornikami najczęściej na czarny kolor stają się automatycznie paletami przemysłowymi, europodobnymi. Dokumentem narzucającym obowiązek malowania nieoryginalnych palet jest Nowelizacja Ustawy „Prawo Własności Przemysłowej” z 2007 roku. Treść nowelizacji mówi o trwałym usunięciu znaków. W przypadku palet drewnianych może to być zeszlifowanie znaków bądź zamalowanie czarną farbą rozpuszczalnikową.