map markerul. Postępu 3, 02-676 Warszawa
facebook

Co oznaczają znaki na lewym klocku w paletach euro?

Na lewym wsporniku może znajdować się znak EPAL (the European Pallet Association) bądź znak danej kolei danego Państwa (DB – Niemcy, CD – Czechy, HZ – Chorwacja, VR – Finlandia, MAV – Węgry, ÖBB – Austria itp.) Obecnie wszystkie znaki państwowe są zastąpione znakiem UIC. Palety posiadające znaki państw dalej spełniają wszystkie normy i są w obiegu.