map markerul. Postępu 3, 02-676 Warszawa
facebook

Rozmieszczenie produktów w magazynie

regały magazynoweNajbardziej optymalne wykorzystanie powierzchni magazynowej to gwarancja sprawnej pracy i właściwej organizacji magazynu. Priorytetem staje się kwestia rozmieszczenia towaru na niewielkiej powierzchni w ten sposób, by mieć do niego stały, a co najważniejsze - łatwy dostęp w celu kompletacji. To właśnie kompletacja odpowiada za ponad połowę wszystkich kosztów, jakie generuje magazyn. Dla zwiększenia efektywności rozmieszczenia ładunków konieczne jest wprowadzenie konkretnych działań.

 

Charakterystyka składowanych towarów

Charakterystyka składowanych w magazynie towarów polega na ich klasyfikowaniu na podstawie przyjętych wyznaczników. Pewne cechy charakterystyczne dla jednego rodzaju ładunków mogą stać się kryterium ich podziału. Możemy zatem mówić o wspólnym typie artykułów (określ, czy składowane towary są gazami, cieczami czy ciałami stałymi), tym samym sposobie składowania (określ sposób, w jaki artykuły będą magazynowane - na paletach, w beczkach, bezpośrednio na regałach itd), jednakowych cechach fizycznych  (określ wielkość składowanych produktów, ich ciężar, kolor itd), takich samych warunkach składowania (ustal wrażliwość towaru na temperaturę lub światło, podatność na wilgoć lub uszkodzenia mechaniczne). Określenie i sklasyfikowanie podstawowych cech produktów pomoże właściwie zaplanować ich rozmieszczenie w hali magazynowej, by zminimalizować ryzyko ich uszkodzenia i ułatwić proces kompletacji.

 

System składowania

Wybór systemu składowania to kolejny niezwykle istotny krok ku prawidłowej i sprawnej organizacji magazynu. Zanim jednak wybierzemy najbardziej optymalny dla naszego magazynu sposób przechowywania asortymentu, należy ustalić  kilka ważnych kwestii. Zastanów się nad rotacją magazynową artykułów - w przypadku niskiej lub nawet bardzo niskiej, warto wziąć pod uwagę możliwość instalacji akumulacyjnych systemów składowania. Jeżeli obracasz towarem o określonym terminie przydatności, zastanów się nad wykorzystaniem paletowych regałów przepływowych. Bardzo ważny jest również rodzaj magazynu, który uzależniony jest od towaru w nim przechowywanego - inny system wybierzemy dla chłodni, a inny dla magazynu tradycyjnego. Niezależnie od tego, jaki system okaże się najlepszym rozwiązaniem dla twojego magazynu, wybieraj zawsze produkty z najwyższej jakości materiałów, które zagwarantują im długą żywotność, a twoim pracownikom - bezpieczeństwo pracy.

 

Prawidłowe oznaczenia magazynu

Bardzo dokładne oznaczenie stref, części oraz elementów znajdujących się w magazynie znacząco zoptymalizuje jego pracę. W sposobie znakowania mamy pełną swobodę, możemy zdecydować się na tabliczki z odpowiednimi oznaczeniami, numery referencyjne lub oznakowania graficzne  poszczególnych stref. Takie działania usystematyzują organizację magazynu i zwiększą jego wydajność.

 

Kontrola wydajności procesów magazynowych

Monitorowanie wydajności pracy magazynu to niezwykle istotne zadanie. Zarówno planowanie samego magazynu, jak i rozmieszczenia asortymentu, a także samej pracy osób zatrudnionych niewątpliwie składają się na tę wydajność. Wprowadzanie wszelkich koniecznych zmian i poprawek na każdym z tych etapów jest kluczowe dla poprawy efektywności funkcjonowania magazynu. Dla usprawnienia pracy dużych magazynów, jego właściciele często decydują się na zastosowanie procesów logistycznych, które wdrażają rozwiązania pół - lub w pełni automatyczne. Dobrym przykładem będzie magazyn należący do koncernu PepsiCo o wielkości ponad 5,8 hektara, zlokalizowany w Mszczonowie pod Warszawą. Produkty są magazynowane na paletach w regałach oraz blokowym składowaniu. Jest to jeden z największych obiektów tego typu w Polsce, dysponujący ok. 69 tys. miejsc paletowych.