map markerul. Postępu 3, 02-676 Warszawa
facebook

Przechowywanie palet w magazynach

Proces magazynowania to niezwykle ważny etap podczas transportu ładunków, dlatego należy dobrze zaplanować jego organizację. Na tym etapie istotną kwestią jest optymalizacja powierzchni magazynowej przez właściwe przechowywanie towarów i ich przemyślane ulokowanie. Składowanie towarów na paletach wiąże się z koniecznością dostosowania do nich regałów paletowych.


Rola regałów paletowych

Palety są jednym z najpopularniejszych rozwiązań do transportu i składowania ładunków wielkogabarytowych lub ładunków w ilości hurtowej. W magazynach przechowuje się je na specjalnie do tego przeznaczonych regałach paletowych. Znajdują one praktyczne rozwiązanie niemal w każdym magazynie. Ich uniwersalne zastosowanie, duża wydajność i łatwa dostępność bez wątpienia wpływają na dużą popularność.


Rodzaj regałów paletowych ma znaczenie

Ze względu na swoje przeznaczenie, regały paletowe można podzielić na kilka typów. Na ich podział wpływa również funkcjonalność oraz możliwości obsługi.

  • Regały z szerokimi/wąskimi alejkami - prosta konstrukcja to ich domena, a dzięki możliwości nieskomplikowanej zmiany konfiguracji, można w prosty sposób dostosować je do rotacji asortymentu. Różnią się między sobą szerokością alejek międzyregałowych.
  • Regały wjezdne drive in i driver through - charakteryzuje je praktycznie brak alejek międzyregałowych, transport towarów  odbywa się za pośrednictwem wózków widłowych. Występują w dwóch konfiguracjach, z dostępem do palet z jednej strony regału lub z dostępem do palet z obu stron regału.
  • Regały przepływowe (grawitacyjne) - wyznaczają dwie strefy w magazynach, załadowczą oraz odbiorczą. Składowanie ładunków odbywa się zgodnie z podziałem na rodzaje i terminy ważności.
  • Regały wsuwne push-back - kilka regałów wsuwnych tworzy kanał składowania, wewnątrz którego poruszają się na szynach wózki, transportujące kolejne palety z ładunkiem.
  • Regały przesuwne (mobilne) - te rzędy regałów, umieszczonych na szynach zamontowanych bezpośrednio na posadzce magazynu, przeznaczone są do składowania ładunków niejednorodnych pod względem asortymentu.
  • Regały satelitarne (wahadłowe) - pod względem konstrukcyjnym zbliżone do regałów wsuwnych, jednak system transportowania palet z ładunkiem jest o wiele bardziej zaawansowany technicznie.

 

Jaki regał będzie odpowiedni do mojego magazynu?

Przy wyborze odpowiedniego regału paletowego należy brać pod uwagę wiele czynników. Rodzaj magazynu, ilości składowanych towarów, okres ich składowania to tylko niektóre z nich, dlatego zanim podejmiemy ostateczną decyzję, należy dokładnie przeanalizować swoje potrzeby. Bardzo ważne jest przygotowanie charakterystyki składowanego asortymentu i określenie wszystkich jego parametrów. Przy dużej rotacji zapasów warto zapewnić bezpośredni i łatwy dostęp do konkretnej jednostki, ma to również znaczenie w przypadku artykułów z krótkim terminem ważności. Należy również liczyć się z ewentualną koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów w celu zakupu dodatkowych urządzeń transportu wewnętrznego, bez których przemieszczanie ładunków pomiędzy regałami może być utrudnione lub zupełnie niemożliwe.