map markerul. Postępu 3, 02-676 Warszawa
facebook

Na czym polega standaryzacja palet przemysłowych?

Palety przemysłowe drewniane są obecnie najczęściej wybierane przez przedsiębiorców do przechowywania towaru w halach magazynowych, a także do jego transportowania z punktu do punktu. Ze względu na ich docelowe przeznaczenie, powinny one mieć ujednolicone wymiary. Taka standaryzacja uskutecznia procesy spedycyjne i ułatwia magazynowanie ładunków na paletach. Ponadto, magazyny mogą odpowiednio wcześniej przystosować swoją powierzchnię do składowania konkretnego rodzaju palet, występujących w jednym rozmiarze. Gwarantuje to bezpieczeństwo pracy i łatwość ich układania.

 

Europalety EPAL

Palety drewniane są najchętniej i najczęściej stosowane do składowania i transportowania towarów. Różnią się one między sobą przede wszystkim rozmiarami i maksymalnym obciążeniem z jakim można je wykorzystywać. Europalety są najpopularniejszym rodzajem palet drewnianych i znajdują zastosowanie w niemal wszystkich zadaniach transportowych. Mają one stałe wymiary i spełniają różne wymogi, gwarantujące trwałość i odpowiednią nośność. To rodzaj drewnianej platformy, na której umieszcza się towary, mające różne kształty, rozmiary i masę. Wzmocnienie całej konstrukcji za pomocą trzech równolegle umieszczonych desek, a także zastosowanie wsporników, pozwoliło otrzymać bardzo stabilną podstawę, mającą sporą nośność. Budowa europalet została dostosowana do ich funkcjonalności, dzięki czemu ich podnoszenie za pomocą wózka widłowego jest niezwykle łatwe i, co najważniejsze, bezpieczne. Sama platforma europalety składa się z pięciu desek przymocowanych w górnej części - to wystarczająca przestrzeń do przechowywania i transportowania ładunku.

Oprócz nowych palet, wytwarzanych przez certyfikowanych producentów, na rynku dostępne są również palety używane. Ze względu na stopień ich zużycia, dzieli się je na trzy grupy. Palety w najlepszym stanie, bardzo zbliżonym do nowych, zalicza się do pierwszej kategorii, natomiast te najbardziej zużyte - do kategorii trzeciej, jednak nadal mogą być z powodzeniem użytkowane w celach spedycyjnych.

 

W jakim celu palety są standaryzowane?

Budowa każdej europalety musi odpowiadać określonym wymogom. Występują one w stałych rozmiarach: 800 x 600 mm, 800 x 1200 mm, 1000 x 1200 mm. Łatwo je poznać po wypalonym na wspornikach oznaczeniu EUR oraz EPAL. Aby mieć gwarancję oryginalności palet, należy je kupować w firmach, które mają wykupioną licencję od European Pallet Association (EPAL). 

Standaryzacja europalet, czyli ujednolicenie ich wymiarów i udźwigu, służy głównie zapewnieniu wygody i praktyczności ich użytkowania w halach magazynowych i w transporcie. Palety w standardowych rozmiarach nie wymagają wcześniejszego rozładowania, ponieważ mogą one zostać wyładowane i przewiezione na teren magazynu lub z magazynu do danego środka transportu wraz z ładunkiem. Ułatwia to również transport wewnętrzny, czyli poruszanie się z paletą po hali magazynowej w celu jej ustawienia za pomocą wózka widłowego.