map markerul. Postępu 3, 02-676 Warszawa
facebook

Jaka powinna być wilgotność nowych palet euro?

Palety euro z cechą EPAL od 1 stycznia 2010 roku muszą obowiązkowo być poddane obróbce termicznej ISMP15 potwierdzoną znakiem IPPC. Potocznie mówi się, że są to palety fumigowane lub palety fitosanitarne. Wilgotność nowych palet euro nie może przekraczać 22%. Proces fumigacji czyli wysuszenia drewna z których będzie powstawała paleta ma na celu likwidację wszystkich organizmów, które mogą zaszkodzić ekosystemom innych państw do których trafia paleta.