map markerul. Postępu 3, 02-676 Warszawa
facebook

Jak usprawnić proces magazynowy?

Usprawnienie procesów magazynowych oraz optymalizacja zarządzania powierzchnią magazynu są konieczne dla właściwego funkcjonowania firmy, która takim magazynem dysponuje. Sprawnie działający łańcuch dostaw jest pod tym względem kluczową kwestią i pozwala na zwiększenie produktywności przedsiębiorstwa. Przez błędne wydania, opóźnienia w realizacji zamówień, czy dodatkowe inwentaryzacje ponosisz duże koszta, a dodatkowo twoja firma może stracić zaufanie klientów. 


Poprawa jakości procesów magazynowych w twojej firmie może stać się konieczna, wówczas warto wyznaczyć główne strategie działania, a wszelkie zmiany wprowadzać sukcesywnie.

 

Strategia logistyczna dostosowana do potrzeb

Każdy magazyn powinien funkcjonować zgodnie z przyjętą strategią logistyczną. W zależności od zakresu operacji logistycznych, liczebności zamówień i personelu, jej charakter będzie różny.

 

Małe i średnie przedsiębiorstwa:

  • do 50 zamówień dziennie
  • wielozadaniowy personel, który realizuje różnego rodzaju operacje magazynowe
  • etapowa kompletacja

Duże przedsiębiorstwa:

  • od 50 do 1000 zamówień dziennie
  • sprecyzowane zadania personelu
  • falowa kompletacja dla serii zamówień

Logistyka przemysłowa:

  • ponad 1000 zamówień dziennie
  • zautomatyzowany magazyn przez wdrożenie elektronicznego systemu zarządzania magazynem

 

Kontrola jakości dla wyeliminowania lub zminimalizowania błędów w zamówieniach

Koordynacja i nadzór łańcucha dostaw pozwala wyeliminować ewentualne braki lub nadmiar magazynowanego towaru, a także opóźnień w dostawach. Szczególnie pomocne mogą się w tym przypadku okazać technologie, na przykład przez zastosowanie skanera.

 

Odpowiednia organizacja przestrzeni magazynu

Dobrze zorganizowana i zoptymalizowana przestrzeń w magazynie jest kluczową kwestią dla jego pracy. Warto wyznaczyć poszczególne strefy pracy, które będą przeznaczone dla konkretnych zadań, takich jak przyjęcie dostawy, wydanie towaru, pakowanie, kompletacja itp. Równie ważne jest odpowiednia segregacja magazynowanych towarów, podzielenie ich według określonych kryteriów.

 

Porządkowanie produktów według podziału na klasy logistyczne

Dla zoptymalizowania procesów logistycznych i usprawnienia zarządzania magazynem zaleca się właściwe przechowywanie i porządkowanie towarów zgodnie z ich specyfiką. Produkty o takiej samej charakterystyce powinny być przechowywane w tym samym miejscu. Dzielenie produktów może być różne, zależnie od rodzaju towaru (np. świeże, z krótkim terminem przydatności do spożycia lub użytku, o nietypowych gabarytach, itp).

 

Automatyzacja wybranych obszarów pracy w magazynie

Sprawnie działający magazyn to taki, który przede wszystkim dysponuje wysokiej jakości sprzętem oraz wykorzystuje najnowsze technologie. Odpowiednie wyposażenie magazynu jest konieczne dla osiągnięcia jego maksymalnej wydajności. Automatyzacja poszczególnych stref może skoordynować ich pracę i usprawnić procesy magazynowania.

 

Sprecyzować specjalizacje pracowników

Precyzowanie zadań poszczególnych pracowników magazynu sprawia, że są oni bardziej świadomi swoich obowiązków i łatwiej od nich egzekwować efekty ich pracy. Pracownicy powinni być zatem przypisani do konkretnych obszarów magazynu (odbioru dostawy, kompletacji zamówień, pakowania itd), a ich obowiązki dokładnie sprecyzowane.

 

Cross-docking w twoim magazynie

Cross-docking jest systemem, pozwalającym na ograniczenie czasu i kosztów związanych z magazynowaniem towaru. Etap składowania towaru na magazynie właściwie jest pomijany - po przyjęciu dostawy, ładunek trafia bezpośrednio do strefy wysyłki.

 

Wyznaczenie strefy produktów o większej rotacji

Na podstawie analizy zamówień warto określić, które produkty są najczęściej zamawiane przez klientów, a zatem charakteryzują się dużą rotacją. Powinny one znaleźć się w specjalnie wyznaczonej strefie - najlepiej nieopodal strefy odbioru dostaw - aby przyspieszyć proces ich wydawania, pakowania i wysyłki.