map markerul. Postępu 3, 02-676 Warszawa
facebook

Jak uskutecznić kompletację zamówień?

Kompletacja to szereg czynności związanych z przygotowaniem zamówienia, na które często składa się kilka lub więcej różnych ładunków. Niewłaściwie zaprojektowany obiekt i niesprawnie działające procesy magazynowe mogą przyczynić się do wzrostu kosztów kompletacji o nawet 60% w stosunku do kosztów eksploatacji. Dla każdej firmy, a szczególnie dla drobnych przedsiębiorców, to prawdziwe być albo nie być na rynku.


Kompletacja zamówień bezpośrednio z palet

Najczęstszym sposobem kompletacji zamówień jest zdjęcie produktu bezpośrednio z palet. Do kompletacji na najniższych poziomach regałów paletowych wykorzystywane są powszechnie wózki widłowe, wózki paletowe lub specjalne wózki kompletacyjne do niskiego poziomu. Na wyższych poziomach zaś staje się konieczne użycie wózków kompletacyjnych do średniego lub wysokiego poziomu, które są w stanie dotrzeć do najwyższych części regałów paletowych.


Co możesz ulepszyć w swoim magazynie?

Dla optymalizacji pracy magazynów, a przede wszystkim w celu usprawnienia procesów kompletacyjnych, różne firmy przyjmują różne strategie. Dobrym rozwiązaniem może być wdrożenie systemu zarządzania magazynami (WMS), który wpływa na zwiększenie wydajności operatorów i redukcję ewentualnych błędów, a także gwarantuje płynny przepływ towarów na magazynie.


Dobrze zaplanowane strefy i działy

Usprawnienie poruszania się pracowników po magazynie jest konieczne dla optymalizacji kompletacji. Z tego powodu plan działów i stref powinien być uporządkowany, przejrzysty i intuicyjny.


Uporządkowana numeracja regałów i półek

Dla sprawnej pracy magazynu należy zastosować jednolitą numerację regałów i półek. W tym celu trzeba przyjąć wybraną strategię numeracji, na przykład umieszczając niższe cyfry na dolnych regałach albo oznaczając każdy regał ciągiem liczb lub symboli rosnąco w jednym kierunku.


Odpowiednie oznaczenia i kodowanie produktów

Bardzo ważne jest zakodowanie wszystkich produktów na magazynie, a zatem przypisanie do każdego z nich unikalnego kodu, który pozwoli na jego szybszą identyfikację i zlokalizowanie. Kod taki powinien zawierać informacje o sektorze, regale, półce, a także o najważniejszych danych produktu.


Właściwe rozmieszczenie asortymentu

Optymalne wykorzystanie przestrzeni na półkach regałowych jest ważną zasadą dla sprawnego procesu kompletacji. Rozmieszczając ładunki, powinno się je układać według ich rodzajów i gabarytów, a regały powinny być dostosowane do określonej wielkości towaru.


Znaczenie automatyzacji magazynu

Na skrócenie procesów kompletacji zamówień i na pozostałe procesy magazynowe oraz logistyczne znaczny wpływ ma automatyzacja magazynu. Zastosowanie innowacyjnych technologii może skrócić czas realizacji zamówień nawet o połowę.

Nowoczesny magazyn to taki, który dąży do jak największej optymalizacji wydajności pracy. Świetnym przykładem może być działalność magazynu Ingram Micro, mieszczącego się w miejscowości Moszna Parcela koło Warszawy, w którym zastosowano automatyzację przede wszystkim w odniesieniu do procesów zewnętrznych, co znacząco przyspieszyło realizację zamówień. Zastosowana w nim technologia usprawnia działanie centrum logistycznego i bezpośrednio wspiera pracowników, stając się uzupełnieniem wszystkich czynności przez nich wykonywanych, przyczyniając się do zwiększenia wydajności ich pracy.