map markerul. Postępu 3, 02-676 Warszawa
facebook

Jak przygotować palety do bezpiecznej wysyłki?

O tym, czy towar powinien zostać wysłany na palecie, decyduje przede wszystkim jego waga. Zasadniczo, ładunki których waga mieści się w przedziale od 31 kg do 50 kg, mogą  zostać wysłane jako przesyłka niestandardowa. Ładunki o większej wadze, takie jak duży sprzęt AGD czy meble, są wysyłane wyłącznie jako przesyłka paletowa. Jest to związane z bezpieczeństwem załadunku i transportu, a także z ułatwieniem przechowywania w magazynie. Jakie są zasady przygotowania ładunku do transportu na palecie?

 

Konsekwencje niewłaściwie przygotowanych palet do wysyłki?

Towar jest narażony na zniszczenie właściwie na każdym etapie wysyłki, zaczynając już od kompletacji. To bardzo ważne, aby cały ładunek odpowiednio rozłożyć na palecie, pamiętając o uwzględnieniu obciążenia i sprawdzeniu jej stanu technicznego. Uszkodzone palety stanowią poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa osób obsługujących ich transport i rozładunek - pod ciężarem towarów mogą pęknąć lub przewrócić się. Z tego względu, kluczowym zadaniem w transporcie ładunków na paletach jest uwzględnienie ich ciężaru i gabarytów, a także prawidłowe rozmieszczenie na naczepie, aby uniknąć przewrócenia się w czasie transportu i uszkodzenia przewożonego ładunku. Równie ważną kwestią jest odpowiednie przygotowanie osób pracujących przy rozładunku i transporcie ładunków, a ich załadunek i rozładunek powinien być realizowany przez osobę uprawnioną do obsługi wózka widłowego.

Na bezpieczeństwo towarów w czasie transportu wpływa również bezpośrednio styl jazdy kierowcy. Powinien on nie tylko stosować się do zasad ruchu drogowego, ale również dostosowywać prędkość do warunków na drodze i do rodzaju transportowanego ładunku. Należy też unikać gwałtownego hamowania czy przyspieszania, jazda powinna być w miarę możliwości płynna.

 

Przygotowanie towaru do załadunku na paletę

Za właściwe rozłożenie towaru na palecie odpowiedzialni są magazynierzy i osoby, kompletujące zamówienie. Przygotowany do załadunku na paletę towar zwykle znajduje się w opakowaniu zbiorczym, dostosowanym do rodzaju ładunku i wielkości palety, co ułatwia zaplanowanie optymalnego rozłożenia ładunku na palecie. Zdarzają się jednak paczki o nieregularnych kształtach, a ich bezpieczne zapakowanie na paletę może okazać się prawdziwym wyzwaniem. W celu usztywnienia takich opakowań na palecie stosuje się specjalne pasy zabezpieczające, a sam towar w poszczególnych paczkach zabezpiecza się za pomocą wypełniacza lub materiałów amortyzujących. Umieszczając towar w opakowaniach, należy pamiętać, aby nie pozostawiać wolnych przestrzeni, ponieważ w czasie transportu lub rozładunku może on łatwo się uszkodzić.

 

W jaki sposób rozłożyć towar na palecie?

O rodzaju zastosowanej do transportu palety decyduje zwykle producent i to on ponosi odpowiedzialność za stan techniczny palety i załadunek. Paletę należy sprawdzić pod kątem ewentualnych złamań i pęknięć, a także zawilgocenia i zapleśnienia. Każde uszkodzenie palety dyskwalifikuje ją z obrotu, co oznacza że zanim nie zostanie naprawiona, nie może zostać powtórnie użyta; czasem jedynym rozwiązaniem jest utylizacja. Najpopularniejsze palety drewniane stosowane w transporcie, europalety EPAL, mają wielkość 1200 mm x 800 mm x 1450 mm i ważą około 25 kg. Mają one standaryzowane wymiary, co oznacza że wszystkie palety EURO są niemal identyczne. Odznaczają się sporą ładownością - od 1000 do 1500 kg w przypadku palet przeznaczonych do transportowania i nawet do 4000 kg w przypadku palet służących do przechowywania towaru. Maksymalna wysokość palety wraz z ładunkiem wynosi natomiast 220 cm.

Ciężar na palecie powinien być równomiernie rozłożony i dostosowany do nośności danej palety. Rozkładanie towarów powinno się zaczynać od najcięższych opakowań, układając je w stos lub przeplatając między sobą. Należy pamiętać, aby opakowania nie wystawały poza krawędź palety, aby możliwe było dokładne zabezpieczenie ładunku za pomocą folii. Równie ważne jest zaplanowanie rozłożenia palet w przestrzeni załadunku, np wewnątrz naczepy. Służą do tego specjalne programy lub aplikacje, ułatwiające planowanie rozłożenia ładunku, pozwalające na stworzenie projektu załadunku i optymalnego zagospodarowania wolnej przestrzeni.