map markerul. Postępu 3, 02-676 Warszawa
facebook

Dobre praktyki magazynowania palet drewnianych skutecznym środkiem przeciw pleśni i sinieniu drewna

Gdzie przechowywać palety aby nie pleśniały? To pytanie często zadają sobie osoby odpowiedzialne za gospodarkę paletową małych i dużych firm. W tym artykule postaramy się rozwiązać problem złego magazynowania palet.

Najbardziej przyjaznym miejscem magazynowania drewna i wszelkich wyrobów pochodnych w tym palet drewnianych jest wiata osłonięta z jednej lub dwóch stron. Stały dostęp powietrza do palet bardzo pozytywnie wpływa na drewno oraz skutecznie zapobiega powstawaniu pleśni. Nie należy składować palet w słabo wentylowanych pomieszczeniach. Magazyny ciepłe i nieprzewiewne skutecznie sprzyjają rozwojowi pleśni. Podłoże wiaty lub dobrze wentylowanego magazynu powinno być utwardzone i dobrze odwodnione tak aby w żadnym wypadku palety nie stały w wodzie. Wilgotność nowych palet EPAL nie powinna przekraczać 22% jednak drewno to materiał higroskopijny i może wchłaniać wilgotność z otoczenia. Należy również unikać wspólnego składowania palet mokrych i suchych oraz nowych i używanych. Pomiar wilgotności palet powinien być wykonany przez osobę do tego uprawioną w momencie dostawy palet do magazynu. 

Obróbka fitosanitarna o standardzie FAO/IPPC/ISMP15 to nie zabieg ochrony drewna przed sinizną i pleśnią. Oczywiście proces suszenia palet wpływa na to aby natychmiast po wyprodukowaniu nie zostały one zaatakowane przez naturalną wilgoć drewna. Obróbka ISMP15 ma za zadanie unieszkodliwić znajdujące sie na drzewach organizmy kwarantannowe. Szkodniki te eliminuje się poprzez ogrzewanie każdego elemetu drewnianego w conajmniej 56C przez minimum 30 minut.

Pleśnienie i sinienie palet nie obniża nośności oraz właściwości mechanicznych drewna. Poszczególne elementy platform drewnianych, na których zapanuje sinizna pierwotna zgodnie ze standardem EPAL są dopuszczone do obiegu.