map markerul. Postępu 3, 02-676 Warszawa
facebook

Czym jest fumigacja palet i kiedy jest ona konieczna?

Stan techniczny palety drewnianej ocenia się pod kątem konstrukcji, ewentualnych pęknięć lub złamań desek, a także struktury drewna. Największym zagrożeniem są owady i ich larwy, które drążąc kanaliki w drewnie, bardzo łatwo uszkadzają jego strukturę. Proces fumigacji palet drewnianych ma za zadanie wyeliminowanie wszelkich organizmów żywych z ich struktury i zabezpieczenie ich powierzchni przed tymi szkodnikami. Poza tym, w czasie transportu międzynarodowego, niektóre kraje wymagają certyfikatu fumigacji, co ma na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się szkodników w obrocie międzynarodowym.

 

Na czym polega fumigacja palet drewnianych

Fumigacja to specjalistyczny zabieg z wykorzystaniem środka chemicznego, zwykle w formie gazu. Palety drewniane umieszcza się w komorze i poddaje się odkażeniu, a cały proces jest bezpieczny, ponieważ owadobójczy środek po rozpyleniu nie unosi się w powietrzu. Rozpylony gaz penetruje szczeliny w drewnie, eliminując bytujące w nim organizmy żywe. Cały proces powinien się odbywać w temperaturze minimum 10 stopni C, a minimalny czas trwania ekspozycji gazu wynosi 16 godzin. 

Dla wzmocnienia efektu fumigacji, przed jej przeprowadzeniem, palety poddaje się obróbce termicznej, polegającej na ich suszeniu w temperaturze 56 stopni C przez co najmniej pół godziny.

Proces fumigacji przeprowadza się pod nadzorem Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin, przestrzegając Międzynarodowego Standardu dla Środków Fitosanitarnych ISPM nr 15 Międzynarodowej Konwencji Ochrony Roślin IPPC.


W jakich przypadkach fumigacja jest konieczna, a kiedy można z niej zrezygnować?

Żerujące w drewnie owady, obniżają jego wartość techniczną, co w przypadku palet drewnianych może mieć katastrofalne skutki. Ponadto, w czasie transportu międzynarodowego takich palet, istnieje ryzyko przenoszenia organizmów do innych części świata i obcych ekosystemów. Z tego względu, fumigacja palet jest narzucona przez obowiązujące przepisy międzynarodowe importowo-eksportowe. Proces nosi wtedy nazwę fumigacji eksportowej, fumigacji międzynarodowej lub fumigacji sanitarnej, i jest warunkiem koniecznym dla przejścia transportu przez odprawę celną. Podobne wymagania wobec palet drewnianych są stawiane w przypadku przechowywania i transportowania produktów konsumpcyjnych, co ważne, nie tylko w transporcie międzynarodowym.

Fumigacja nie jest wymagana w przypadku opakowań z materiałów drewnopodobnych, wykonywanych z zastosowaniem klejów syntetycznych z użyciem metody prasowania pod ciśnieniem.


Oznakowania palety fumigowanej

Palety drewniane, które przeszły proces fumigacji, otrzymują specjalne oznaczenie w postaci znaku IPPC wraz z numerem firmy, odpowiedzialnej za wykonanie fumigacji, i oznaczeniem określającym rodzaj zastosowanego zabezpieczenia drewna wraz z kodem producenta preparatu, a także symbol kraju w którym została dokonana fumigacja. Wszystkie te oznaczenia w formie stempla na europalecie muszą być zgodne z postanowieniami ISPM 15. W przypadku braku takich oznaczeń, towar na palecie nie zostanie dopuszczony do transportu na terenie kraju, którego przepisy wymagają fumigacji. Jeśli chociaż jedna paleta nie przeszła fumigacji, zatrzymany zostaje towar z całego kontenera, a same palety zwykle poddaje się utylizacji.