map markerul. Postępu 3, 02-676 Warszawa
facebook

Czy paleta Green Cargo jest paletą euro i o czym ten znak nas informuje?

Paleta, która na lewym klocku posiada napis Green Cargo a na prawym znak EUR jest paletą euro. Jest to paleta kolei trzej krajów skandynawskich: Szwecji, Norwegii oraz Finlandii.