map markerul. Postępu 3, 02-676 Warszawa
facebook

Co oznacza napis ZSSK Cargo?

ZSSK Cargo jest od 1 stycznia 2007 roku paletą euro. Jest to paleta słowackich linii kolejowych.